Årsmöte + föreläsning med Anna Nordén

Ownershift är en tankesmedja som möjliggör kvinnors ekonomiska autonomi genom en mätbar ökning av kvinnors ägande under vår livstid.
Uppgifter
Datum
March 23, 2023
17:30-20:00
Ort & adress
Jönköping, RC Sports & Business
Kan du delta via Zoom?
Ja
Pris
Kostnadsfritt för medlemmar. Lätt måltid till självkostnadspris.
ANMÄL DIG

Som medlem kommer din personliga inbjudan 14 dagar innan evenemanget via mail.

Är du inte medlem är du välkommen att delta som gäst.

Anmälan dagen innan senast kl 12 via
bpwjonkoping@hotmail.com

Ownershift är en tankesmedja som möjliggör kvinnors ekonomiska autonomi genom en mätbar ökning av kvinnors ägande under vår livstid.

Anna Nordén är en av grundarna i Ownershift, som är enpartipolitiskt obunden tankesmedja som arbetar för att öka kvinnors ägande markant under vår livstid.

”Ett ökat kvinnligt ägande leder till att kvinnor får mer makt över sina egna livsbeslut samtidigt som det gör samhället mer jämställt. Mångfald bland de som äger innebär en mångfald i beslutsfattarmakten vilket leder till ett bättre samhälle för alla. Vi kvinnor måste ta mer makt! Det är något fantastiskt att använda om man gör det på rätt sätt såsom att kunna styra över sitt eget liv eller för att skapa positiv förändring”,

Utöver sitt engagemang är hon Universitetslektor i Nationalekonomi vid Jönköping International Business School at Jönköping University| Miljö/beteende ekonomi - Hållbar utveckling - Styrmedelsanalys |Ownershifter

Ladda ner - Bilaga 1 Dagordning BPW Jönköping föreningsstämma 2022 ver 0.1

Ladda ner - Bilaga 2 Sign årsredovisning 2022 BPW jkg ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 3 Sign Revisionsberättelse 2023 ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 4 Verksamhetsplan 2023 ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 5 Vu plan BPW Mentorskap 2023 ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 6 VU plan BPW Business 2023 ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 7  Budget ver 1.1  BPW Jkg 2023

Ladda ner - Bilaga 8 Måldokument BPW Jönköping till förbundskongress 2022

Ladda ner - Bilaga 9 Stadgar BPW jkg län 20222-03-17 ver 1.0

Ladda ner - Bilaga 10 Valberedningens förslag 2023 ver 2.0

Ladda ner - Bilaga 11 Förslag beslut BPW 23 mars 2023 ver 1.0

Ladda ner- Årsmötesprotokoll BPW 23 Mars ver 1.0