”Jag uppskattar våra medlemsmöten. Duktiga föreläsare och bra ämnen som väldigt ofta resulterar i engagerande och lärorika diskussioner. Dessutom är det ett nätverk med många härliga kvinnor”.

Entreprenör, 63 år, som engagerar sig i startup

”Jag uppskattar medlemskapet i BPW för de inspirerande och intressanta föreläsningar som anordnas. Innehållet är alltid aktuellt och föreläsarna är framgångsrika kvinnor inom olika professioner”.

Rektor, 47 år från Vetlanda

”Jag har varit medlem i BPW Jönköping i princip sedan det startade och har alltid uppskattat den lätta ton och gemenskap som finns i nätverket. Där möter jag positiva samverkande kvinnor som är skickliga och kompetenta inom sitt arbete. Vi alla delar med oss till varandra så jag lämnar varje träff med mer energi än när jag kom och med nya infall, tips och kunskaper – sådant gillar jag!”

VD i konsultbolag, företagare sedan 2007, 58 år

”Jag uppskattar medlemskapet iBPW Jönköpings län för att det är en mixad grupp med många olika erfarenheteroch bakgrunder. Helt enkelt ett bra komplement till varandra!”

Platschef, 40 år från Jönköping

Vårt syfte

BPW är en förening för kvinnor ifrån olika yrkesområden med olika erfarenheter. Du får genom intressanta föredrag och diskussioner insikt i frågor inom våra tre fokusområden Karriärutveckling, Hälsa och Ekonomisk självständighet, som kan vara avgörande för de vägval du ställs inför i livet. Du får möta kvinnor från näringslivet, offentliga organisationer via våra lokala och nationella träffar och konferenser samt internationella konferenser och utbildningar.

Värderingar

Vi visar respekt för varandras olikheter och arbetar alltid som ett lag. - Laget före jaget

Jämställdhet

Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle

Politiskt och religiöst obundet

Medlemskapet är öppet för alla kvinnor

BPW´s 7 principer

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Likabehandling och motverka all form av diskriminering

Ekonomisk självständighet

Livslångt lärande

Ekonomisk självständighet

Främja karriärutveckling

Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang

Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt

BPW - ett internationellt nätverk

BPW finns i 90 länder och har 30 000 medlemmar.

BPW är representerade i FN:s ekonomiska oxh sociala råd ECOSOC, i ILO, UNESCO, UNICEF, UNIDO, UNIFEM och WHO.

BPW Sweden ingår i paraplyorgansiationen Sveriges Kvinnolobby