”BPW Businessnätverk har betytt otroligt mycket för mig. Detta fantastiska nätverk har gett mig mod och stöd till att våga ta det stora steget till att uppfylla min dröm och bli egenföretagare. Kvinnorna i detta nätverk har uppmuntrat, gett tips och råd, väglett och ställt de rätta frågorna. De har på ett fantastiskt och gene röst sätt delat med sig av sina erfarenheter, både med och motgångar. Dessa kvinnor betyder mycket för mig och har varit en nyckel samt grundsten för mig som nyföretagare!” 

Egenföretagare sedan juni 2022, 47 år

”För mig ger BPW Business-nätverket möjlighet till reflektion, lära nytt och dela med mig av mina egna erfarenheter. Jag har varit företagare sedan 2007 och möter här kvinnor som varit företagare en längre tid såväl som de som nyss startat eller planerar för att starta företag. Det ger dynamik, nytänkande och möjlighet att bevara och sprida sådant som fungerar väl. Vi bidrar till varandras” utveckling i stort och smått i företagandet, och det anser jag vara gott business-nätverkande.

Företagare sedan 15 år, 58år

”Äntligen har jag hittat ett nätverk där jag kan sitta och diskutera mitt företag och mitt företagande utan att bli dömd eller nedvärderad från början. Alla deltagarna i nätverket vill verkligen göra allt för att jag skall komma vidare som företagare och medmänniska.”

Företagare sedan 15 år, 61 år

BPW BUSINESS

En möjlighet för dig som vill mer med ditt företag

BPW Business erbjuder kvinnor som har företag eller vill starta ett företag en möjlighet att genom kompetensutveckling inom olika temaområden stärka sin affärsidé och blir framgångsrika som företagare.
Deltagarna erbjuds fem nätverksträffar under 2023 där vi jobbar utifrån de teman som är aktuella för deltagaren.
Du behöver vara medlem hos oss på BPW Jönköping för att ta del av BPW Business.

Teman för kunskapsutveckling

 • Ägarfrågor
 • Styrelsearbete
 • Mål, strategier och verksamhetsplaner
 • Budget och ekonomisk ställning
 • Hållbarhet
 • Ekonomisk redovisning, skatter m.m
 • Marknadsplaner och marknadsföring
 • Sociala medier
 • Försäljning
 • Prissättning
 • Uppföljning kundnöjdhet, satsningar m.m
För mer information kontakta Elisabeth Wagner.
Elisabeth Wagner
Nätverksledare
Skicka epost